Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Wennerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Wennerberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Wennerberg 1227 20,7% 23,4% 22,1% 33,8% 6,8% 46,0% 54,0% 0,2% 1,5%
Summa 1227 20,7% 23,4% 22,1% 33,8% 6,8% 46,0% 54,0% 0,2% 1,5%

http://www.val.se