Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lidåker-Ljunghed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lidåker-Ljunghed

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lidåker-Ljunghed 1482 17,9% 25,4% 18,6% 38,1% 4,9% 47,4% 52,6% 0,1% 0,7%
Summa 1482 17,9% 25,4% 18,6% 38,1% 4,9% 47,4% 52,6% 0,1% 0,7%

http://www.val.se