Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nya staden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nya staden N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nya staden N 1382 23,4% 27,8% 21,1% 27,6% 7,8% 48,2% 51,8% 0,3% 1,2%
Summa 1382 23,4% 27,8% 21,1% 27,6% 7,8% 48,2% 51,8% 0,3% 1,2%

http://www.val.se