Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ågårdsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ågårdsområdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ågårdsområdet 1378 18,5% 29,0% 26,9% 25,6% 6,9% 48,8% 51,2% 0,1% 0,7%
Summa 1378 18,5% 29,0% 26,9% 25,6% 6,9% 48,8% 51,2% 0,1% 0,7%

http://www.val.se