Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Järpås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Järpås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järpås 1079 15,1% 28,2% 25,2% 31,5% 6,1% 51,8% 48,2% 0,4% 1,0%
Summa 1079 15,1% 28,2% 25,2% 31,5% 6,1% 51,8% 48,2% 0,4% 1,0%

http://www.val.se