Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Råda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råda 1475 10,5% 37,1% 24,1% 28,3% 4,9% 49,2% 50,8% 0,1% 1,9%
Summa 1475 10,5% 37,1% 24,1% 28,3% 4,9% 49,2% 50,8% 0,1% 1,9%

http://www.val.se