Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tun-Gillstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tun-Gillstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tun-Gillstad 1253 15,6% 26,8% 28,6% 29,1% 5,8% 51,6% 48,4% 0,3% 1,0%
Summa 1253 15,6% 26,8% 28,6% 29,1% 5,8% 51,6% 48,4% 0,3% 1,0%

http://www.val.se