Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sunnersberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sunnersberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnersberg 1631 13,7% 40,9% 24,3% 21,1% 6,5% 50,7% 49,3% 0,5% 0,9%
Summa 1631 13,7% 40,9% 24,3% 21,1% 6,5% 50,7% 49,3% 0,5% 0,9%

http://www.val.se