Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Otterstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Otterstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Otterstad 1353 11,2% 23,7% 28,6% 36,4% 4,1% 51,4% 48,6% 0,1% 0,7%
Summa 1353 11,2% 23,7% 28,6% 36,4% 4,1% 51,4% 48,6% 0,1% 0,7%

http://www.val.se