Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tofta-Ulriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tofta-Ulriksdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tofta-Ulriksdal 1232 12,6% 29,2% 28,6% 29,6% 6,3% 49,8% 50,2% 0,2% 1,6%
Summa 1232 12,6% 29,2% 28,6% 29,6% 6,3% 49,8% 50,2% 0,2% 1,6%

http://www.val.se