Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hovby-Majåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovby-Majåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovby-Majåker 1574 10,9% 33,9% 22,6% 32,6% 6,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,3%
Summa 1574 10,9% 33,9% 22,6% 32,6% 6,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,3%

http://www.val.se