Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Saleby-Norra Härene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Saleby-Norra Härene

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Saleby-Norra Härene 1546 15,8% 30,1% 28,5% 25,5% 6,3% 53,8% 46,2% 0,3% 0,5%
Summa 1546 15,8% 30,1% 28,5% 25,5% 6,3% 53,8% 46,2% 0,3% 0,5%

http://www.val.se