Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vinninga-Filsbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vinninga-Filsbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vinninga-Filsbäck 1605 13,3% 29,4% 28,5% 28,8% 4,9% 50,2% 49,8%   1,0%
Summa 1605 13,3% 29,4% 28,5% 28,8% 4,9% 50,2% 49,8% 1,0%

http://www.val.se