Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skara 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skara 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 1 1042 20,9% 28,1% 23,6% 27,4% 7,2% 53,1% 46,9% 1,0% 3,4%
Summa 1042 20,9% 28,1% 23,6% 27,4% 7,2% 53,1% 46,9% 1,0% 3,4%

http://www.val.se