Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skara 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skara 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 2 1331 16,4% 26,2% 25,6% 31,8% 7,4% 47,0% 53,0% 0,4% 2,3%
Summa 1331 16,4% 26,2% 25,6% 31,8% 7,4% 47,0% 53,0% 0,4% 2,3%

http://www.val.se