Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Varnhem-Eggby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varnhem-Eggby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varnhem-Eggby 1630 12,3% 31,7% 26,8% 29,2% 4,6% 50,0% 50,0% 0,5% 2,0%
Summa 1630 12,3% 31,7% 26,8% 29,2% 4,6% 50,0% 50,0% 0,5% 2,0%

http://www.val.se