Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ardala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ardala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1381 12,7% 29,3% 25,9% 32,2% 5,1% 51,3% 48,7% 0,7% 0,7%
Summa 1381 12,7% 29,3% 25,9% 32,2% 5,1% 51,3% 48,7% 0,7% 0,7%

http://www.val.se