Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Värsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Värsås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värsås 1246 15,7% 31,1% 29,5% 23,7% 7,1% 50,2% 49,8% 0,2% 0,4%
Summa 1246 15,7% 31,1% 29,5% 23,7% 7,1% 50,2% 49,8% 0,2% 0,4%

http://www.val.se