Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Frösve-Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frösve-Säter

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frösve-Säter 1570 13,4% 37,2% 21,4% 28,0% 6,4% 50,3% 49,7% 0,3% 0,8%
Summa 1570 13,4% 37,2% 21,4% 28,0% 6,4% 50,3% 49,7% 0,3% 0,8%

http://www.val.se