Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hjo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjo 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 4 1490 17,6% 22,7% 18,1% 41,7% 6,5% 47,9% 52,1% 0,8% 1,1%
Summa 1490 17,6% 22,7% 18,1% 41,7% 6,5% 47,9% 52,1% 0,8% 1,1%

http://www.val.se