Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Odensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Odensberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Odensberg 871 14,4% 33,1% 26,5% 26,1% 6,0% 51,5% 48,5% 0,3% 1,4%
Summa 871 14,4% 33,1% 26,5% 26,1% 6,0% 51,5% 48,5% 0,3% 1,4%

http://www.val.se