Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kinnarp-Slutarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinnarp-Slutarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kinnarp-Slutarp 1198 12,1% 30,5% 23,5% 33,9% 5,4% 50,9% 49,1% 0,2% 1,1%
Summa 1198 12,1% 30,5% 23,5% 33,9% 5,4% 50,9% 49,1% 0,2% 1,1%

http://www.val.se