Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Charlottenbergs omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Charlottenbergs omland

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1303 15,4% 28,0% 29,5% 27,0% 5,9% 53,4% 46,6% 0,5% 3,5%
Summa 1303 15,4% 28,0% 29,5% 27,0% 5,9% 53,4% 46,6% 0,5% 3,5%

http://www.val.se