Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Munkfors Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkfors Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Södra 443 11,1% 27,3% 29,6% 32,1% 5,6% 51,2% 48,8% 1,6% 0,7%
Summa 443 11,1% 27,3% 29,6% 32,1% 5,6% 51,2% 48,8% 1,6% 0,7%

http://www.val.se