Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Munkfors Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkfors Centrala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1499 17,6% 17,9% 23,3% 41,2% 5,9% 48,2% 51,8% 1,1% 1,0%
Summa 1499 17,6% 17,9% 23,3% 41,2% 5,9% 48,2% 51,8% 1,1% 1,0%

http://www.val.se