Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hjulsjö-Kronhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjulsjö-Kronhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjulsjö-Kronhagen 1109 11,5% 22,6% 28,8% 37,1% 5,0% 51,5% 48,5% 1,2% 1,2%
Summa 1109 11,5% 22,6% 28,8% 37,1% 5,0% 51,5% 48,5% 1,2% 1,2%

http://www.val.se