Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Näbbtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näbbtorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näbbtorget 1384 18,9% 24,8% 19,4% 36,9% 6,6% 46,5% 53,5% 0,4% 1,7%
Summa 1384 18,9% 24,8% 19,4% 36,9% 6,6% 46,5% 53,5% 0,4% 1,7%

http://www.val.se