Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum-Stortorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum-Stortorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-Stortorget 1875 24,7% 27,8% 19,7% 27,8% 6,4% 48,1% 51,9% 0,5% 1,7%
Summa 1875 24,7% 27,8% 19,7% 27,8% 6,4% 48,1% 51,9% 0,5% 1,7%

http://www.val.se