Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Oskarsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oskarsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oskarsparken 1863 26,6% 20,4% 21,5% 31,5% 8,0% 45,7% 54,3% 0,4% 2,2%
Summa 1863 26,6% 20,4% 21,5% 31,5% 8,0% 45,7% 54,3% 0,4% 2,2%

http://www.val.se