Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skebäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skebäck 1518 13,7% 19,8% 23,3% 43,3% 4,3% 43,3% 56,7% 0,9% 1,6%
Summa 1518 13,7% 19,8% 23,3% 43,3% 4,3% 43,3% 56,7% 0,9% 1,6%

http://www.val.se