Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rudbeck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rudbeck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rudbeck 1688 25,8% 19,9% 21,0% 33,2% 8,6% 48,8% 51,2% 0,5% 1,3%
Summa 1688 25,8% 19,9% 21,0% 33,2% 8,6% 48,8% 51,2% 0,5% 1,3%

http://www.val.se