Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Birgitta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Birgitta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta 1859 32,9% 26,8% 21,1% 19,2% 8,2% 48,1% 51,9% 0,5% 1,8%
Summa 1859 32,9% 26,8% 21,1% 19,2% 8,2% 48,1% 51,9% 0,5% 1,8%

http://www.val.se