Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Eklunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eklunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eklunda 1468 24,9% 24,9% 22,1% 28,1% 7,4% 49,9% 50,1% 0,3% 1,0%
Summa 1468 24,9% 24,9% 22,1% 28,1% 7,4% 49,9% 50,1% 0,3% 1,0%

http://www.val.se