Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsängen västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsängen västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen västra 1131 54,2% 24,7% 13,2% 8,0% 18,7% 50,8% 49,2% 0,3% 0,5%
Summa 1131 54,2% 24,7% 13,2% 8,0% 18,7% 50,8% 49,2% 0,3% 0,5%

http://www.val.se