Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsängen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsängen mellersta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen mellersta 1099 25,2% 30,3% 17,7% 26,8% 10,3% 46,0% 54,0% 0,4% 1,1%
Summa 1099 25,2% 30,3% 17,7% 26,8% 10,3% 46,0% 54,0% 0,4% 1,1%

http://www.val.se