Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsängen östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsängen östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen östra 1994 50,9% 29,1% 10,5% 9,5% 14,4% 50,2% 49,8% 0,4% 0,5%
Summa 1994 50,9% 29,1% 10,5% 9,5% 14,4% 50,2% 49,8% 0,4% 0,5%

http://www.val.se