Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hagaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagaby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaby 1836 24,3% 34,2% 22,3% 19,2% 7,6% 48,6% 51,4% 0,1% 1,6%
Summa 1836 24,3% 34,2% 22,3% 19,2% 7,6% 48,6% 51,4% 0,1% 1,6%

http://www.val.se