Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Pettersberg-Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pettersberg-Ringstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pettersberg-Ringstorp 1706 28,0% 32,5% 23,4% 16,1% 9,8% 50,8% 49,2% 0,2% 1,4%
Summa 1706 28,0% 32,5% 23,4% 16,1% 9,8% 50,8% 49,2% 0,2% 1,4%

http://www.val.se