Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hjortstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjortstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortstorp 1547 31,8% 26,8% 21,1% 20,4% 9,6% 48,2% 51,8% 0,4% 1,5%
Summa 1547 31,8% 26,8% 21,1% 20,4% 9,6% 48,2% 51,8% 0,4% 1,5%

http://www.val.se