Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby 1630 23,1% 34,3% 16,5% 26,1% 5,8% 45,5% 54,5% 0,2% 0,2%
Summa 1630 23,1% 34,3% 16,5% 26,1% 5,8% 45,5% 54,5% 0,2% 0,2%

http://www.val.se