Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rynninge-Grenadjärstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rynninge-Grenadjärstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rynninge-Grenadjärstaden 1670 17,2% 33,8% 25,2% 23,7% 5,6% 49,5% 50,5% 0,4% 1,5%
Summa 1670 17,2% 33,8% 25,2% 23,7% 5,6% 49,5% 50,5% 0,4% 1,5%

http://www.val.se