Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Viktoria

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viktoria

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viktoria 1364 29,6% 26,4% 21,4% 22,6% 8,0% 46,9% 53,1% 0,2% 0,9%
Summa 1364 29,6% 26,4% 21,4% 22,6% 8,0% 46,9% 53,1% 0,2% 0,9%

http://www.val.se