Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sofia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofia

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1648 16,7% 23,1% 19,2% 40,9% 5,0% 45,6% 54,4% 0,3% 1,5%
Summa 1648 16,7% 23,1% 19,2% 40,9% 5,0% 45,6% 54,4% 0,3% 1,5%

http://www.val.se