Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tegnér

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tegnér

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tegnér 1339 31,7% 31,9% 19,6% 16,9% 10,2% 46,6% 53,4% 0,5% 1,7%
Summa 1339 31,7% 31,9% 19,6% 16,9% 10,2% 46,6% 53,4% 0,5% 1,7%

http://www.val.se