Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brolyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brolyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brolyckan 1365 29,4% 24,2% 18,6% 27,8% 7,8% 45,6% 54,4% 0,3% 1,3%
Summa 1365 29,4% 24,2% 18,6% 27,8% 7,8% 45,6% 54,4% 0,3% 1,3%

http://www.val.se