Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vasa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vasa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vasa 1636 23,7% 26,3% 20,9% 29,0% 6,8% 45,5% 54,5% 0,3% 1,5%
Summa 1636 23,7% 26,3% 20,9% 29,0% 6,8% 45,5% 54,5% 0,3% 1,5%

http://www.val.se