Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Järntorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Järntorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järntorget 1741 25,2% 26,2% 20,4% 28,1% 5,5% 44,9% 55,1% 0,3% 2,3%
Summa 1741 25,2% 26,2% 20,4% 28,1% 5,5% 44,9% 55,1% 0,3% 2,3%

http://www.val.se