Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mellringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mellringe

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mellringe 1106 11,8% 32,5% 25,2% 30,5% 4,9% 46,5% 53,5% 0,2% 2,7%
Summa 1106 11,8% 32,5% 25,2% 30,5% 4,9% 46,5% 53,5% 0,2% 2,7%

http://www.val.se