Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Björkhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björkhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkhaga 1342 8,9% 35,3% 27,3% 28,4% 5,4% 48,7% 51,3% 0,4% 0,7%
Summa 1342 8,9% 35,3% 27,3% 28,4% 5,4% 48,7% 51,3% 0,4% 0,7%

http://www.val.se