Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Varberga västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varberga västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga västra 1122 26,6% 39,8% 20,3% 13,2% 9,1% 50,4% 49,6% 0,5% 4,2%
Summa 1122 26,6% 39,8% 20,3% 13,2% 9,1% 50,4% 49,6% 0,5% 4,2%

http://www.val.se